خرید و دانلود پروپوزال ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها و راه حلهای مناسب وصول

پروپوزال ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها و راه حلهای مناسب وصول
کلمات کلیدی:مطالبات معوق,عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق,راه حل های مناسب برای وصول مطالبات بانکی,مطالبات معوق بانکی,ارزیابی علل ایجاد مطالبات معوق انواع بانکها,علل ایجاد مطالبات معوق بانکی,پروپوزال مطالبات معوق بانک,پروپوزال عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکی,نمونه پروپوزال آماده رشته حسابداری,خرید پروپوزال حسابداری

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها و راه حلهای مناسب وصول

بیان مساله

جذب سرمایه های سرگردان و به كارگیری آنها در فعالیت های مولد اقتصادی از اهم وظایف سیستم های بانكی است. و از آنجایی كه گروهی از افراد دانش استفاده از سرمایه را نداشته و بخشی از نقدینگی را در اختیار دارند بانك ها می‌توانند سرمایه های این افراد را در جهت رشد و توسعه اقتصادی جامعه بكار گیرند.افزایش قدرت مالی بانك ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارایی مطلوب مصرف منابع بانكی بوده و وصول مطالبات در سر رسیدهای مختلف كه از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع بانكی می‌باشد. بنابراین نقش حساس بانك ها از طریق هدایت منابع به بخشهای تولیدی، خدماتی و سایر بخشهای مورد نیاز جامعه می‌تواند زمینه ساز رشد و پیشرفت كشور را فراهم آورد.

سیستم بانكی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانك ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد كه بخش قابل توجهی از كمبود منابع بانكی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت كشور گردد.

بانك ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و كاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی كه اعطای وام باید به گونه ای باشد كه علاوه بر وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان كشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی كه حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.

کلمات کلیدی:

مطالبات معوق

عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق

راهکارهای مناسب برای وصول مطالبات بانکی

فهرست مطالب

1-1. مقدمه 3

1-2. بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها 3

1-3. ضرورت تحقیق 4

1-4. اهداف تحقیق 4

1-5. فرضیه های تحقیق 4

1-6. قلمرو تحقیق 5

1-7. جامعه آماری 6

1-8. روش تحقیق 6

1-9. واژه های تحقیق 7

ابزارهای سیاست پولی در ایران 11

1-10. ابزارهای مستقیم 11

1-10-1. کنترل نرخ‌های سود بانکی 11

1-10-2. سقف اعتباری 11

1-11. ابزارهای غیرمستقیم 12

1-11-1. نسبت سپرده قانونی: 12

1-11-2. اوراق مشاركت بانك مركزی: 12

1-11-3. سپرده ویژه بانكها نزد بانك مركزی: 13

 3-1 مقدمه 14

3-1 مقدمه 16

3-2 روش تحقیق 17

3-3 جامعه آماری 18

3-4 تعیین حجم نمونه 18

3-5 روش نمونه‌گیری 19

3-6 روش گردآورى اطلاعات 20

روش گردآورى اطلاعات به دو شیوه صورت می‌پذیرد 20

الف: كتابخانهاى 20

ب: میدانی 20

3-7 ابزار جمع‌آوری اطلاعات 21

3-8 برآورد پایائی پرسشنامه 22

3-9 روایی پرسشنامه 23

3-10 فرضیات تحقیق 24

3-11 روش اجرا 25

3-12 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 25

3-13 خلاصه 25

منابع و مآخذ 27

ادامه مطلب و دریافت فایل

گذری بر فرهنگ هند و ارتباط آن با ایران:فرهنگ هند,زیباشناختی در هنر,جلوه هایی از هنر ایران در هند,گذری بر فرهنگ هند و ارتباط آن با ایران,دانلود مقالات هنر,دانلود مقالات رشته هنر

بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی:ارزیابی عملکرد اقتصادی,شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی,تاثیر نرخ ارز بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی,تاثیر تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی,ارزیابی عملکرد اقتصادی در شرکتهای بورس,پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکتهای بورس,پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی,دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد

پروپوزال ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری:زمانبندی در ابر,زمانبندی در رایانش ابری,تخصیص منابع در رایانش ابری,پروپوزال زمانبندی در محاسبات ابری,پروپوزال زمانبندی کارها در محاسبات ابری,پروپوزال زمانبند کار پیش بینی اشکال در رایانش ابری,پروپوزال الگوریتم های زمانبندی در محاسبات ابری

بررسی تاثیر فناوری نوین سیستم های اطلاعاتی بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران مالی:فناوری نوین سیستم‌های اطلاعاتی,تصمیم‌گیری آمرانه,تصمیم‌گیری مشورتی,تصمیم‌گیری مشارکتی,تاثیر فناوری نوین سیستم های اطلاعاتی بر بهبود تصمیم‌گیری,دانلود مقاله مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

پرسشنامه بررسی نحوه گرایش سازمان ها به سوی مشتری مداری، کارآفرینی، ریسک پذیری و تاثیر آن بر توسعه عملکرد شرکت های کوچک و متوسط:پرسشنامه نحوه گرایش سازمان ها به سوی مشتری مداری,پرسشنامه نحوه گرایش سازمان ها به سوی کارآفرینی,پرسشنامه نحوه گرایش سازمان ها به سوی ریسک پذیری,پرسشنامه توسعه عملکرد شرکت های کوچک و متوسط

تعهد درک شده کارکنان و عوامل موثر بر تعهد سازمانی:تعهد سازمانی,ابعاد تعهد سازمانی,تعهد درک شده کارکنان,عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی,دانلود مقاله تعهد درک شده کارکنان,دانلود مقاله تعهد سازمانی,دانلود مقاله رشته مدیریت

پاورپوینت آشنایی با مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی:پاورپوینت آشنایی با مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی,مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی,تاریخچه مایکوتوکسین ها,انواع مایکوتوکسین ها و مواد غذایی در معرض آنها ,افلاتوکسین ها,اکراتوکسین A,فومونیسین ها ,توکسین های ارگوت ,سیکلوپیازونیک اسید ,اثرات سمی مایکوتوکسین ها ی اصلی,اکراتوکسین A,قوانین اتحادیه اروپا برای اکراتوکسین A,توکسین های فوزاریوم ,فومونیسین ها ,قوانین اتحادیه اروپا برای فومونیسین ها,

طراحی پایدار ستون مشبک شکل پذیر:بارگذاری جانبی,رفتار هیسترزیس,ستونهای مشبک بست دار,طراحی پایدار ستون مشبک شکل پذیر,رفتار هیسترزیس ستون بست دار,دانلود مقالات عمران,دانلود مقالات رشته عمران

اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی:اصل 44 قانون اساسی,عملکرد دستگاههای اجرایی,سیاست های کلی 44 قانون اساسی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی

تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان:تحلیل گسترش فیزیكی شهر كرمان,روند توسعه فیزیکی شهر کرمان,روند توسعه کالبدی شهر کرمان,تحلیل نحوه توسعه فیزیکی شهر کرمان,تحلیل نحوه توسعه کالبدی شهر کرمان,روند تاریخی توسعة فیزیكی سكونتگاههای شهر كرمان